Wednesday, January 12, 2011

Mulakan dengan BISMILLAHAssalamu'alikum...

P
erkataan Bismillah (sebutan penuh dalam bahasa Arab) mempunyai 19 huruf yang menunjukkan bilangan malaikat yang menjaga neraka (saqar) seperti firman Allah dalam surah al-Muddathir:27-30 yang bermaksud:
"Dan apa jalan engkau dapat mengatahui kedasyatan neraka Saqar itu? Ia membakar mangsanye dengan tidak meninggalkan sisa, dan tidak membiarkannya (binasa terus);Ia terus membakar kulit manusia!; Pengaawal dan penjaganya adalh sembilan belas (malaikat)."

Alim ulama mengatakan bahawa mengucapkan Bismillah dalam setiap permulaan urusan seperti makan,minum,memakai pakaian dan bersuci adalah sunat. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah al-An'am:118 yang bermaksud:
"Maka makanlah daripada (sembelihan binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatnya."

Rasulullah S.A.W. juga bersabda yang bermaksud:
"Tutuplah bekas kamu itu, ikatlah penutupnya (bekas minuman yang dibuat daripada kulit), kuncilahlah pintu dan padamlah lampu kerana dengan demikian syitan tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat membuka bekas. Jika seseorang antara kamu hanya dapat melintangkan sebatang kayu di atas bekasnya dan disertakan dengan membaca Basmallah, maka dia hendaklah melakukannya sebab seekor tikus dapat membakar rumah dan ahli rumah mereka." (Riwayat Muslim)

Sementara itu, Imam al-Qurtubi dalam kitabnya, Tafsir al-Qurtubi, menyatakan, diriwayatkan daripada Waqi' daripada al-A'masy daripada Abu Wail daripada Ibn Mas'ud berkata:
"Sesiapa yang ingin melepaskan dirinya oleh Allah daripada malaikat Zabaniah yang menjaga neraka yang 19 orang semuanya, maka hendaklah dia membaca Bismillah, Allah akan menjadikan bagi setiap huruf itu sebagai pendinding bagi malaikat itu."

0 comments:

Foto ComeL ^^;